Sanering av området kring Pukeberg

Området kring Pukebergs glasbruk är hårt drabbat av föroreningar efter glasindustrin som bedrivits i mer än 150 år. Nu har Naturvårdsverket beslutat att bidra med 58 miljoner kronor för att Nybro kommun ska kunna sanera bruksområdet. Arbetet med att schakta bort glasrester och förorenade jordmassor kommer pågå 2016 och 2017.

 Läs beslutet på Naturvårdsverkerkets hemsida.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2016-02-19

Tätortsnatur

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Nybros tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

  Riskträd och husnära skog

Under vintern 2019 påbörjar Nybro kommun en genomgång av den husnära skogen. En genomgång av riskträd kommer också att göras.