Skräpplockardagarna

Var med och håll Nybro kommun rent i vår!

Varje vår ger sig hundratusentals barn och pedagoger/ledare ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna! Tillsammans lär vi oss om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör våra städer, vår natur och våra vatten lite finare.

Att plocka skräp kan både vara ett roligt äventyr och väcka många tankar och frågor.

Anmäl senast 15 maj.

Nytt för i år är att Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar direkt till skolorna/förskolorna. Materialet kommer skickas under våren, efter er anmälan. Sista dag att anmäla sig är 15 maj.

Anmäl er på  www.hsr.se/skrapplockardagarna.

Logga skräpplockardagarna

Vad gör vi sen?

När ni plockat klart kan skolans vaktmästare hjälpa er att frakta bort skräpet.

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Hitta inspiration och information här:  hsr.se/skrapplockardagarna

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skräpplockardagarna

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-01-31

Naturvård

  Faunadepåer för ekoxe

Nybro kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa så kallade faunadepåer för att gynna ekoxen, vår största [...]

  Naturvård i Nybro kommun

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

  Värdefulla träd

Träd, framför allt ädellövträd, är viktiga livsmiljöer för ett stort antal växter och djur. Eklandskapet i Kalmar län är mycket värdefullt även i ett internationellt perspektiv.

 Naturreservat

Här hittar du all information om: Naturreservat (kategori).

 Tätortsnatur

Här hittar du all information om: Tätortsnatur (kategori).

 Vattenvård

Här hittar du all information om: Vattenvård (kategori).