Röjning i Rismåla naturreservat!

Från och med idag har vi åtta personer plus arbetsledare som är ute och röjer bort gran för att ge plats åt ek och andra lövträd. Man kommer även att röja kring Rismåla göl, vid gång- och cykelvägen samt på ridskolans betesmarker. Röjningen beräknas pågå under vecka 42 och kanske någon dag i vecka 43 också.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Röjning i Rismåla naturreservat!

Datum för publicering | skapad: 2018-10-12
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 6581 - kategori: 194

Naturreservat

  Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner. Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den [...]

  Svartbäcksmåla naturreservat

Strax söder om Nybro stad ligger Svartbäcksmåla naturreservat. Naturen runt Nybro är formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för [...]