Inventering längs Bäckeboåsen sommaren 2015

Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, men även fuktigare lövträdsrika miljöer. Inventeraren, biologen Niklas Johanssons sammanfattande bedömning är att insektsfaunan i Nybro kommun är helt unik för Nordeuropa. Många av arterna, främst bin och humlor, har stor betydelse för pollinering av växter och är mycket viktiga att bevara.

Av de påträffade arterna räknas omkring 100 arter som rödlistade (hotade). Dessutom påträffades 11 arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.

Foto: Niklas Johansson

Tjockbent pälsblomfluga – aldrig tidigare hittad i Sverige. Foto: Niklas Johansson

Foto: Stefan Björn

Väddsandbi – viktig för pollinering

Här finns rapporterna för vidare läsning:
Inventering av skyddsvärda insekter på sandmarker och torrängar i Nybro kommun 2014  Insektsinventering 2014
Inventering av skyddsvärda insekter längs Bäckeboåsen i Nybro kommun 2015  Insektsinventering 2015

Två av nyfynden för Sverige finns redovisade i Entomologisk Tidskrift nr 4 2015  Johansson, N 2015. Artikel är skriven av Niklas Johansson.

Inventeringarna är genomförda med statliga medel för lokala naturvårdsprojekt – LONA

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rikedom av skyddsvärda insekter

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2016-03-04
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 4000 - kategori: 193

Naturen i Nybro kommun

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]