Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad längd i kommunen, välkommen ut i naturen på hästryggen!

Kring Nybro stad finns det ridleder i Svartbäcksmåla och Rismåla naturreservat. Den längsta ridleden i kommunen är ca 10 mil lång och går bland annat genom Glasriket mellan Kristvallabrunn och Målerås. Leden består av olika etapper som du kan rida eller vandra på, några sträckor lämpar sig även för cykling. Vissa möjligheter till övernattning finns.

Ridled genom Glasriket
Denna ridled är ca 10 mil lång led i olika etapper där du kan rida eller vandra samt på vissa sträckor även cykla. Här kan du ladda ner broschyren och kartan och sedan är det bara att ge sig ut på en tur.

  Ridled 2015 – PDF (5 MB)

 Ridled genom glasriket västra sidan – PDF (2 MB)

 Ridled genom glasriket östra sidan – PDF (2 MB)

Ridled i Svartbäcksmåla naturreservat
Ridlederna som går inom Svartbäcksmåla naturreservat är ca 9 km långa.

  Ridled i Svartbäcksmåla naturreservat – PDF (644 KB)

Ridstig i Rismåla naturreservat
Ridstigen som går genom Rismåla naturreservat är drygt 3 km lång.

  Ridstig i Rismåla naturreservat – PDF (593 KB)

För en utskriftsvänlig version av översiktskartan över samtliga ridleder ladda ner pdf:en nedan:

  Översikt Kommunen Ridleder – PDF (188 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ridleder i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-11 | skapad: 2015-06-23
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 3164 - kategori: 193

Naturen i Nybro kommun

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Ridleder i Nybro kommun

I Nybro kommun är ridning är ett stort intresse bland ungdomar och seniorer. Det finns flera fina ridleder med varierad [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]