Ridanläggningar och ridled genom Glasriket

Ridning är ett stort intresse bland våra ungdomar i Nybro kommun.
Det finns ett antal föreningar som bedriver ridverksamhet:

 Gummemåla RF

 Nybro Ridklubb

 Torestorp Kristvalla Ryttarförening

 Stall Simontorp

 Hägnens islandshästar

Ridled genom Glasriket
Denna ridled är ca 10 mil lång led i olika etapper där du kan rida eller vandra samt på vissa sträckor även cykla. Vissa möjligheter till övernattning finns. En genomgång har under våren gjorts för att se till att alla sträckor är framkomliga och ordentligt skyltade. Här kan du ladda ner broschyren och kartan och sedan är det bara att ge sig ut på en tur.

  Ridled 2015 – PDF (5 MB)

 Ridled genom glasriket västra sidan – PDF (2 MB)

 Ridled genom glasriket östra sidan – PDF (2 MB)

 

 

Ridled genom Glasriket karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ridanläggningar och ridled genom Glasriket

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-19 | skapad: 2015-06-23
Webbredaktör: Emma Tillback | emma.tillback@nybro.se
Id: inlägg: 3164 - kategori: 193

Naturen i Nybro kommun

  Bevattna inte med ytvatten!

Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]