Naturen i Nybro kommun

  Provfiske i Linnéasjön

Det har kommit en del frågor om att det är nät utlagt i Linnéasjön. Det är Ekologigruppen som på uppdrag [...]

  Rikedom av skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, [...]

Id: kategori: 193