Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker smitta.

Med smittsamma sjukdomar menas de sjukdomar som kan överföras till människor från andra människor, från djur eller från miljön.

I smittskyddslagen finns regler om smittsamma sjukdomar och smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.

Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om provtagning på djur med mera samt epizootilagen och zoonoslagen.

Utredningar i samverkan

Myndighetsnämnden samverkar med smittskyddsläkare vid Länssjukhuset i Kalmar, länsstyrelsens länsveterinärer,  Folkhälsomyndigheten och eventuellt andra berörda tillsynsmyndigheter för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Myndighetsnämnden utreder orsaker till sjukdomsutbrott och deltar i samordnade smittskyddsåtgärder mot djur, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten, badvatten, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.

Mer information om smittskydd

 Socialstyrelsen

 Folkhälsomyndigheten

 Jordbruksverket

 Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Smittskydd

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-30 | skapad: 2014-10-28

Miljö, hälsa & livsmedel

  Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

Myndighetsnämnden arbetar med tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Vi har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner [...]

  Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Kalmar tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion [...]

  Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår [...]

  Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I [...]

  Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

 Hälsoskydd

Här hittar du all information om: Hälsoskydd (kategori).

 Livsmedel

Här hittar du all information om: Livsmedel (kategori).

 Miljöskydd

Här hittar du all information om: Miljöskydd (kategori).