Mät radon i din villa!

Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra mätningen eller har det gjorts förändringar som tex. nya fönster ändrad ventilation så behöver du göra en ny mätning.

Nybro kommun har handlat upp radonmätning, den kostar 290 kr, och kan beställas  här.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Mät radon i din villa!

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2018-09-21

Miljö, hälsa & livsmedel

  Djurskydd

Från och med den 1 januari 2009 har Länsstyrelsen i Kalmar tagit över ansvaret för att kontrollera djurskydd och primärproduktion [...]

  Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt genom både naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Miljöövervakning innebär att tillstånd och förändringar i vår [...]

  Sevesolagen

Inom den kemiska industrin har det inträffat olyckor över hela världen. Två svåra incidenter skedde på 70-talet i Europa. I [...]

  Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

 Hälsoskydd

Här hittar du all information om: Hälsoskydd (kategori).

 Livsmedel

Här hittar du all information om: Livsmedel (kategori).

 Miljöskydd

Här hittar du all information om: Miljöskydd (kategori).