Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning

Ditt livsmedelsföretag ska registreras av miljö- och byggnämnden i Nybro kommun eller godkännas av Livsmedelsverket innan det får startas upp. Oavsett registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Du kan tidigt ta kontakt med miljö- och byggnämnden för att få information om vad som gäller för ditt företag.

De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter det att anmälan kommit in till miljö- och byggnämnden. Det är endast vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras som ska godkännas, till exempel slakterier och mejerier. Sådan anläggning som ska godkännas får inte starta innan Livsmedelsverket slutbesiktigat anläggningen.

Registrering

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel direkt till slutkonsument ska registreras. Det gäller till exempel butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister.

En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla:
• Livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
• Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
• En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
• I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

En verksamhet får påbörjas 10 arbetsdagar efter att anmälan kommit in till miljö- och byggnämnden.

Även du som tar över en livsmedelsverksamhet eller ändrar i din befintliga verksamhet måste kontakta miljö- och byggnämnden och anmäla registrering.

Blanketter för anmälan och ansökan finns nedan.

Godkännande av livsmedelsanläggning

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag har krav på godkännande. Det bestäms av förordning (EG) nr 853/2004.

Avregistrering

När du vill upphöra med din verksamhet kontaktar du miljö- och byggnämnden och meddelar detta. När du fått ett avregistreringsbeslut upphör även den årliga kontrollavgiften. miljö- och byggnämnden tar ut  avgift för handläggningen vid registrering.

Mer information om registrering och godkännande av livsmedelsanläggning

 Livsmedelsverket – Starta livsmedelsföretag

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-30

Livsmedel

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos miljö- och byggnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Miljö- och byggverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]