Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en vara innehåller.

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som konsument inte blir lurad när du handlar mat. Märkning av exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt måste alltså stämma.

Vid köp av oförpackade livsmedel över disk kan man fråga butikspersonalen om information.

Det är alltid företagaren som ansvarar för att de varor som säljs är korrekt märkta. Även varor som företagaren själv tillverkat och förpackat, till exempel ett konditori som säljer kex färdigförpackade i påsar, ska vara märkta.

Märkning av livsmedel är reglerat i Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Reglerna kring märkning av livsmedel är mycket omfattande. Mer information om märkning finns på  Livsmedelsverkets hemsida.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-30

Livsmedel

  Allmänt om livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos miljö- och byggnämnden. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen [...]

  Avgifter och riskklassning för livsmedel

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för extra offentlig kontroll Registreringsavgift Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift [...]

  Egenkontroll för livsmedel

Det är du som företagare som ansvarar för att den mat du tillverkar, serverar och säljer är säker och att [...]

  Frysar och elavbrott

Vid elavbrott undrar många hur man ska hantera sina varor i frysarna. En fråga som ofta ställs är om det [...]

  Information för livsmedelsföretag

Miljö- och byggverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer [...]

  Märkning av livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt [...]

  Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade, blir sjuka [...]