Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Bor du inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser och vill ha lantbruksdjur eller giftig/farlig orm behöver du ha tillstånd från miljö- och byggnämnden i Nybro kommun. Är du osäker på om just ditt djur omfattas, är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad för en diskussion.

Du behöver ansöka om tillstånd om du vill ha:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig eller farlig orm

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-19 | skapad: 2014-10-28

Hälsoskydd

  Allmänt om hälsoskydd

Hälsoskydd är den tillsyn som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av den inre eller [...]

  Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden. [...]

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Badvattenprovtagning

I Nybro kommun finns tolv kommunala badplatser som Samhällsbyggnad har tillsyn över. Inget av baden klassas idag som EU-bad, det [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Radon

Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan att göra en [...]

  Störande fåglar i tätort

Fåglar i stadsmiljön kan upplevas störande eftersom de oftast kommer i stora flockar. Det är vanligt att invånare och fastighetsägare [...]