Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen är att parken ska vara tillgänglig, välskött, säker, trygg och informativ. Till åtgärderna hör borttagande av en trädrad längs parkeringen, trädbeskärning, förbättrad kalkstensmur, anläggning av smultrontrabatt och en rabatt för ekosystemtjänster.

Vem var Ljungdahl?

Anders Gustaf Ljungdahl (1825-1897) var utbildad bokbindare och startade en bok- och pappershandel i Nybro 1852. Detta blev grunden till företaget AB Sture Ljungdahl. AG Ljungdahl hade flera kommunala uppdrag, han var till exempel ordnings- och uppsyningsman. Tidigare låg Ljungdahls verksamhet i södra kvarteret på Västra Magasinsgatan.

År 2012 skedde ett namnbyte till Ljungdahlsparken. Ljungdahlsparken hette tidigare Järnvägsparken.

Upplevelser i Ljungdahlsparken

 

  1. Smultronmuren har månadssmultron som blommar och ger bär under hela säsongen.
  2. Ekosystemsrundel med fjärilsholk har uppförts i ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA-projekt, med bidrag från länsstyrelsen. I den finns också plats för bikupa med tambin.
  3. Parkträdens historia går tillbaka till 1883 med plantering av tre parallella trädrader mellan stationshuset och stadshuset. Efter en storm 2011 togs träd bort längs med parkeringen vid Västra Magasinsgatan.
  4. Lekplatsen är en av flera mötesplatser i centrum.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2016-10-31
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 4664 - kategori: 5

Miljö & Boende

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Allemansrätten - vad gäller?

När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Rådgivning för våtmarker

Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker [...]

  Skydda din brunn!

Skydda din brunn och bidra till bättre beredskap Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd [...]

  Slutsålt på Symfonivägen!

Nu är alla tomterna på Symfonivägen i Pukeberg sålda! Det finns några tomter kvar i Östra Hanemåla samt vid Aftonstigen. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

  Leva och bo i Nybro kommun

Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).