Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet ”Nybros
moderna kulturarv” som drivits av Nybro kommun med Kalmar läns museum som samarbetspartner under åren 2004 och 2005 . Arbetet var en del av Riksantikvarieämbetes nationella projekt ”Det moderna samhällets kulturarv”.

 Nybro stadsdelar kulturutredning – PDF-fil (3 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro stadsdelar kulturutredning

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 1445 - kategori: 173

Kulturmiljö

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]