Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden. Rapporten syftar även till att peka på olika möjligheter att tillvarata och utveckla dessa miljöer.

 Nybro kommuns industriarv Kalmar läns museum 2007 – PDF-fil (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro kommuns industriarv

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 1447 - kategori: 173

Kulturmiljö

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]