Nominering till Byggnadspriset 2018

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

Priset består av en speciellt framtagen plakett, ett inramat diplom samt en prissumma på 10 000 kronor.

Nu behöver vi din hjälp med att ta fram årets bidrag som skall vara med i tävlingen. Skicka in ditt bidrag till  byggnadspriset@nybro.se eller lämna in det på Medborgarkontoret på kommunhuset i Nybro.

Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 10 mars 2018!

  Byggnadspris 2018 plansch – PDF (464 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Nominering till Byggnadspriset 2018

Datum för publicering | skapad: 2018-01-22
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 5863 - kategori: 173

Kulturmiljö

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]