Rösta till Byggnadspriset 2018

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass.

 Rösta fram årets vinnare

Mars 1

Huset är sedan 2011 utpekat som ett kulturhistoriskt värdefullt hus (näst högsta värdeklassen). Fastighetsägaren har nu varsamt renoverat putsfasaden, återupptagit den viktiga entrén i hörnet, tagit upp igenbommade fönster och plockat bort trista skyltar.

Mars 1

Parken 1

Freskomålningen berättar Nybros historia och är en viktig del av kommunens kulturarv. Det är positivt att målningen uppmärksammas och samtidigt viktigt att arbeta för att målningen åter ska bli tillgänglig för kommunens innevånare och intresserade besökare.

Parken 1

Stödstorp 1:12

Fastighetsägaren har lagt stor vikt vid att bevara byggnadens karaktär i en omfattande renovering. Exteriört är alla material nya men utförda med det gamla utförandet som förlaga. Interiört är det särskilt roligt att gåramålningen från 1930-talet bevarats då den typen av målningar idag sällan är så uppskattade.

Stödstorp 1:12

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Rösta till Byggnadspriset 2018

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-21 | skapad: 2018-04-03
Webbredaktör: Allmän nyhetsredaktör | nyheter@nybro.se
Id: inlägg: 5863 - kategori: 173

Kulturmiljö

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Kulturmiljöprogram

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, "Kulturminnesvård i [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]