Flygsfors

Kulturmiljöprogram för Nybro kommun

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, ”Kulturminnesvård i Nybro kommun”. Arbetet kommer att pågå under flera år.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet utförs av Nybro kommun i samverkan med Kalmar läns museum. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen Kalmar län.

Följ arbetet med Nybro kommuns kulturmiljöprogram via länken nedan

 Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö är en miljö som har påverkats av människor och som på något sätt berättar om människors liv. Det kan vara allt från fornlämningar, odlingslandskap, vägar, kyrkor och torp till moderna bostadsmiljöer.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram uppmärksammar ett urval av värdefulla kulturmiljöer som ger en bild av kommunens historia från forntid fram till idag. De utvalda områdena kommer inventeras och fotodokumenteras. För varje kulturmiljö sammanställs sedan en områdesbeskrivning. I programmet sammanställs beskrivningen som utmärker kulturmiljöerna och vilka kvaliteter de har, tillsammans med rekommendationer om hur miljöerna kan utvecklas och bevaras.

Hur kan ett kulturmiljöprogram användas?

  • Det kan berätta om kommunens historia till invånarna
  • Vägleda och informera om hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas
  • Bidra till att stärka kommunens turism
  • Vara ett underlag för kommunens tjänstemän och politiker vid planläggning och lovgivning
  • Användas som studiematerial för skolan

Tipsa oss

Vi vill gärna ta del av dina kunskaper. Det kan exempelvis handla om enskilda byggnader eller platser som vi eventuellt har missat, äldre foton eller historier om människor och liv i de aktuella områdena.

Kontakt

Översiktsplanerare, projektledare
Telefon: 0481-450 00
E-post:  samhallsbyggnad@nybro.se

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-28 | skapad: 2018-08-31

Kulturmiljö

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Kulturmiljöprogram för Nybro kommun

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, "Kulturminnesvård i [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]