Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Förstudie

Under våren och hösten 2018 arbetade Nybro kommun i samarbete med Kalmar läns museum med en förstudie till programmet. Förstudien resulterade i en arbetsmetod för programmet, en kulturmiljöprofil togs fram och kulturmiljöinventeringarna påbörjades med 7 miljöer/platser. Under förstudien gjordes också en prioritering inför fortsatt arbete under åren 2018-2020.

Kulturmiljöprofil

  Nybro kommuns kulturmiljöprofil – PDF (10 MB)

Kulturmiljöprofilen består av ett urval av kulturmiljötyper som specifikt beskriver Nybro kommuns karaktär. Kulturmiljöprofilen är vägledande för avgränsningen av det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet och hjälpa till att värdeklassa inventerade kulturmiljöer. Kulturmiljöprofilen skulle kunna samordnas med kommunens natur-, fritid- och turismnäringar för att stärka varumärket Nybro kommun.

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-28 | skapad: 2019-03-11

Kulturmiljö

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Kulturmiljöprogram för Nybro kommun

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, "Kulturminnesvård i [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]