Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad

Under 2010 gjorde Kalmar läns museum en inventering av bebyggelsen i Nybro stad för att identifiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inventeringen har sammanställts i en rapport som ska utgöra ett underlag för det kommunala arbetet med att värna bebyggelsens kulturvärden. I rapporten beskrivs varje fastighet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, totalt 423 fastigheter.

  Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad – PDF-fil (6 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2014-11-10

Kulturmiljö

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Kulturmiljöprogram för Nybro kommun

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, "Kulturminnesvård i [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]