Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad

Under 2010 gjorde Kalmar läns museum en inventering av bebyggelsen i Nybro stad för att identifiera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inventeringen har sammanställts i en rapport som ska utgöra ett underlag för det kommunala arbetet med att värna bebyggelsens kulturvärden. I rapporten beskrivs varje fastighet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, totalt 423 fastigheter.

  Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad – PDF-fil (6 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Nybro stad

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-10 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 1443 - kategori: 173

Kulturmiljö

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]