Sveriges Ekokommuner

Nybro – en Ekokommun!

Nybro kommun är sedan juli 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

Vad är Sveriges Ekokommuner?

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Ekokommunernas vision är ett hållbart Sverige och utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Genom gemensamma nyckeltal får vi som medlemskommun en hjälp i att följa upp vår verksamhet. Det blir ett sätt att kolla att vi går åt rätt håll. Genom att många kommuner använder samma nyckeltal blir det också lättare att jämföra sig med andra.

Sveriges Ekokommuner arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är, ju starkare röst får vi.

 Sveriges Ekokommuners hemsida

Sveriges ekokommuner logo

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Sveriges Ekokommuner

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-29 | skapad: 2014-11-11
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 1460 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]