Sveriges Ekokommuner

Nybro – en Ekokommun!

Nybro kommun är sedan juli 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

Vad är Sveriges Ekokommuner?

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Ekokommunernas vision är ett hållbart Sverige och utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Genom gemensamma nyckeltal får vi som medlemskommun en hjälp i att följa upp vår verksamhet. Det blir ett sätt att kolla att vi går åt rätt håll. Genom att många kommuner använder samma nyckeltal blir det också lättare att jämföra sig med andra.

Sveriges Ekokommuner arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är, ju starkare röst får vi.

 Sveriges Ekokommuners hemsida

Sveriges ekokommuner logo

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Sveriges Ekokommuner

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-24 | skapad: 2014-11-11
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 1460 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]