Sveriges Ekokommuner

Nybro – en Ekokommun!

Nybro kommun är sedan juli 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

Vad är Sveriges Ekokommuner?

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Ekokommunernas vision är ett hållbart Sverige och utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Genom gemensamma nyckeltal får vi som medlemskommun en hjälp i att följa upp vår verksamhet. Det blir ett sätt att kolla att vi går åt rätt håll. Genom att många kommuner använder samma nyckeltal blir det också lättare att jämföra sig med andra.

Sveriges Ekokommuner arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är, ju starkare röst får vi.

 Sveriges Ekokommuners hemsida

Sveriges ekokommuner logo

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Sveriges Ekokommuner

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-26 | skapad: 2014-11-11

Hållbar utveckling

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour 2020

Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  #vattentankar

13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. På uppdrag [...]