Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika etapper och Nybro har varit med i etapp två och tre. Den tredje etappen avslutades under 2015 för Nybros del.

Under den sista etappen har fokus varit på energieffektivisering inom näringslivet. Genom samarbete med bland andra Tranås kommun har olika metoder för att arbeta med företag prövats. Under hösten 2014 har sex energikartläggningar hos företag i Nybro kommun genomfört med medel från Energimyndigheten. Framöver kommer vi titta på hur vi mer effektivt kan få fram fler åtgärder hos företagen som leder till energieffektivisering i någon form.

De metoder vi testat under Uthållig kommun lever vidare i vårt ordinarie arbete, framför allt med Energi- och klimatrådgivning och Näringslivsutveckling.

 energimyndigheten.se/uthalligkommun

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Uthållig kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-26 | skapad: 2014-11-11

Projekt inom Hållbar utveckling

  Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp [...]

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika [...]