Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp.

Sedan industrialiseringens början har vår ekonomi byggt på en linjär modell där material och energi utvinns, där produkter tillverkas och används, för att sedan bli till avfall. Denna modell är inte längre hållbar med tanke på att jordens resurser är ändliga.

Nybro kommun deltar i en gemensam satsning i Kronoberg och Kalmar län, för att utveckla cirkulär ekonomi i våra verksamheter.

Projektet pågår fram till 30 juni 2021.

 Länk till projektets hemsida

 

Datum för publicering | skapad: 2020-02-19

Projekt inom Hållbar utveckling

  Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp [...]

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika [...]