Projekt inom Hållbar utveckling

  Hållbar kommunutveckling

Nybro deltar i projekt för att stärka arbetet med hållbar utveckling. Projektet genomförs i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Sveriges Ekokommuner.

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun har drivits i tre [...]

Id: kategori: 130