Projekt inom Hållbar utveckling

  Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp [...]

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika [...]

Id: kategori: 130