2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april.

Nybro kommun delar ut ett Miljö- och klimatpris (tidigare Hållbarhetspris) till aktörer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i Nybro kommun.

Alla som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset. Det innebär att privatpersoner, föreningar, organisationer, företag och kommunala förvaltningar och bolag kan få priset.

Pristagaren/pristagarna utses av Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden kan välja att fördela prissumman på flera pristagare.

Särskilt meriterande är om insatserna är innovativa och nytänkande, och går i linje med Nybro kommuns vision.

Priset delas årligen ut vid firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Prissumman motsvarar 0,5 prisbasbelopp.

Mer om stadgarna för miljö- och klimatpriset:
  miljö-och-klimatpris-stadgar-20181018 – PDF (241 KB)

 

För mer information och nominering av miljö-och klimatpriset:
Kontakt: Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare
0481-453 32, erika.gulich@nybro.se

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: 2019 Miljö- och klimatpriset

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-18 | skapad: 2015-09-15

Hållbar utveckling

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]