Ladda elbilen – nya laddstolpar i Nybro kommun

Hitta laddstationer för elbilar i Nybro kommun

 http://uppladdning.nu/

Ladda elbilen medan du simmar!

Nybro kommun vill uppmuntra till hållbart resande och har därför tillsammans med Nybro Energi satt uppytterligare 2 stycken laddstationer med totalt 4 stycken laddplatser i Nybro stad. Laddarna finns utanför simhallen och på ishallsparkeringen. Sedan tidigare finns publika laddstolpar även vid stationen.

Så funkar laddningen

Att ladda elbilar på kommunens offentliga laddstationer är gratis. Det som behövs är en laddkabel, typ 2.  Om  elfordons kontakter

Laddarna är så kallade semi-snabbladdare med en effekt på 22 kW.

Inom kort kommer skyltar och markeringar komma upp för att göra det tydligt för besökare att dessa parkeringsplatser är avsedda för laddbara fordon.

Fler laddstolpar på gång

Det kommer även att uppföras en laddstation på Sveaplansparkeringen i anslutning till torget.

 

De nya laddstationerna har medfinansierats genom Klimatklivet

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-18 | skapad: 2018-01-29
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 5888 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]