Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete.

 Klimatsamverkan Kalmar län, extern webbplats

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-15 | skapad: 2015-05-05
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 2982 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]