Hoppfullt och hållbart – Nybro kommuns hållbarhetsprogram

Nybro kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram, ett helt nytt grepp för att knyta samman FN:s Agenda 2030 med det lokala arbetet här i Nybro kommun. Programmet är brett och innehåller både miljö, folkhälsa, klimat, trygghet och jämlikhet.

– Hållbar utveckling handlar i grund och botten om att det ska vara bra att leva och bo i vår kommun, idag och i framtiden. Därför måste vi arbeta brett, med miljöfrågor, trygghetsfrågor och folkhälsa. Det visar att vi vågar vara nyfikna och nytänkande, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om att anta Hållbarhetsprogrammet, som fått titeln Hoppfullt och hållbart. Och programmet blir ett viktigt styrdokument för kommunen. I många områden finns redan ett långtgående arbete. Programmet blir ett sätt att synliggöra det som görs, hitta förbättringar och samordningsvinster och att kunna följa upp arbetet på ett bättre sätt.

Hållbarhetsprogrammet är långsiktigt och bygger på kommunens vision. För att få verkstad har programmet flera mer konkreta och kortsiktiga dokument kopplat till sig, exempelvis handlingsplaner för klimat och förebyggande arbete inom missbruk.

I Hoppfullt och hållbart finns fem hållbarhetsområden utpekade:

  • Hälsa, trygghet och välbefinnande
  • Klimatsmart samhälle
  • God miljö för barn och unga
  • Natur och ren miljö
  • Delaktighet och jämlikhet

– Här knyter vi ihop många behov i kommunen, alltifrån barnperspektiv, det angelägna arbetet med klimatfrågan, jämlikhet och jämställdhet. Det känns både hoppfullt och hållbart säger Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.

Läs mer om hållbarhetsprogrammet här:  https://nybro.se/miljo-boende/hallbar-utveckling-i-nybro-kommun/

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2018-10-24

Hållbar utveckling

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]