Hållbar utveckling i Nybro kommun

Hållbar utveckling betyder livskvalitet. För alla. Nu och i framtiden.

Vi kan inte på ett hållbart sätt använda mer råvaror och energi än naturen kan återskapa. Vi kan heller inte släppa ut mer ”skräp” till naturen än den klarar av att ta hand om. Vi har bara en planet och den ska vi alla dela på.

Nybro kommun har som vision att hela kommunen ska kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden – ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt

Allt arbete som görs inom kommunen ska på något sätt syfta till ett hållbart samhälle. Det handlar om att vi har bra fysiska och psykosociala miljöer för våra barn och äldre. Att vi energieffektiviserar och underhåller våra fastigheter. Att vi stödjer företag i arbetet för att bli ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Att vi tar hand om de som behöver stöd i någon form och att vi planerar och bygger med hänsyn för både människors och miljöns behov. Det ingår även i hållbar utveckling att vi har en god undervisning, att vi har en mångsidig kultur och en levande landsbygd. Listan kan göras ännu mycket längre.

Hållbar utveckling är ett ständigt pågående arbete. Vi har sedan i början av 1990-talet arbetat strategiskt med miljöfrågor i Nybro kommun, genom Agenda 21.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett nytt program för hållbar utveckling. Här kommer även de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling in. Programmet beräknas vara klart hösten 2017.

I följande dokument framgår vilka styrande dokument vi har när det gäller hållbar utveckling och energi- och klimatarbete:

  Lokal Agenda 21 2004 – PDF (828 kB)

  Energiplan2006 – PDF (703 kB)

  Energi- och klimatstrategi Antagen KF 2009-01-26 – PDF (369 kB)

 

Relaterat: Webbsida för: Hållbar utveckling i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-09 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 943 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Sveriges Ekokommuner

Nybro kommun är sedan ju1i 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

  Nybro kommuns energistatistik 2012

Nybro kommun har tagit fram en energibalans. Energibalansen innebär en genomgång av hur energi produceras, används och hur trenderna ser [...]