Hållbar utveckling i Nybro kommun

Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av världen.

Hållbarhet har tre dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har med jordens ekosystem och planetens gränser att göra. Ekonomin kan ses som ett medel för att nå hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och människans behov. Social hållbarhet är inte möjlig utan att också ekosystemen fungerar hållbart.

I oktober 2018 beslutade Nybros kommunfullmäktige om Hoppfullt och hållbart – hållbarhetsprogram för Nybro kommun. Du hittar programmet i länken nedan:

 Hoppfullt och hållbart_beslutat – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Hållbar utveckling i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-22 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 943 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]