Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom miljöområdet. Via länken nedan kan du ta del av Nybros nyckeltal.

 Gröna nyckeltal Nybro kommun

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Gröna nyckeltal

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-09 | skapad: 2015-05-05
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 2980 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Sveriges Ekokommuner

Nybro kommun är sedan ju1i 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

  Nybro kommuns energistatistik 2012

Nybro kommun har tagit fram en energibalans. Energibalansen innebär en genomgång av hur energi produceras, används och hur trenderna ser [...]