Förslag till ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering

Varje kommun måste enligt lagen ha en avfallsplan och föreskrifter om hur man hanterar avfallet. Kommunalförbundet KSRR, där Nybro kommun är medlem, har tagit fram ett nytt förslag på en så kallad renhållningsordning som ska gälla för åren 2021-2028.

Avfallsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för hur man ska utveckla hanteringen avfallet inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028. Den innehåller också bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 4 september 2020.

 Mer information finns på KSRR:s webbplats.

 

 

Datum för publicering | skapad: 2020-05-19

Hållbar utveckling

  Earth Hour 2020

Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  #vattentankar

13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. På uppdrag [...]