Nybro kommuns energistatistik 2012

Nybro kommun har tagit fram en energibalans. Energibalansen innebär en genomgång av hur energi produceras, används och hur trenderna ser ut i vår kommun.  Uppgifterna är tagna från olika källor. Bland andra SCB:s uppgifter när det gäller energi släpar ett antal år, därför är 2012 års siffror de vi får luta oss mot för närvarande.

Analyserna i rapporten använder vi oss av för att följa upp mål och nyckeltal, för att sätta nya mål och för att få fram bra åtgärder för framtiden.

 Energibalans 2012 – Nybro kommun – PDF (510 kB)

Rapporten har producerats av konsultfirman Grontmij AB, och motsvarande rapport har tagits fram för länet.

 Energibalans 2012 – Kalmar län

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Nybro kommuns energistatistik 2012

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-31 | skapad: 2015-05-04
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 2976 - kategori: 121

Hållbar utveckling

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Sveriges Ekokommuner

Nybro kommun är sedan ju1i 2014 medlemmar i det rikstäckande nätverket, Sveriges Ekokommuner.

  Nybro kommuns energistatistik 2012

Nybro kommun har tagit fram en energibalans. Energibalansen innebär en genomgång av hur energi produceras, används och hur trenderna ser [...]