Earth Hour 2020

Släck – och höj din röst för planeten!

Lördagen den 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Earth Hour pågår som alltid mellan 20.30 – 21.30.

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars – Earth Hour.

Earth Hour har vuxit och blivit världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. För att värna om jordens resurser behövs en omställning där vi tillsammans höjer rösten för nödvändiga förändringar. Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen.

Nybro kommun arbetar ständigt med att minska klimatpåverkan. Vi är givetvis med och släcker – kommunhuset Balder kl. 20.30 – 21.30.

Läs mer om Earth Hour:  wwf.se/earth-hour

Datum för publicering | skapad: 2020-03-24

Hållbar utveckling

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour 2020

Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  #vattentankar

13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. På uppdrag [...]