Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte är givet. Därför kommer här enkla tips på hur du kan bli än mer vattensmart..

  • 60 liter – Korta ner dina duschar. I genomsnitt sparar du 60 liter genom att minska duschtiden med fem minuter.
  • 48 liter – Sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borsta tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
  • 150 liter – Går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Respektera det bevattningsförbud som råder på många håll i Kalmar län.
  • Använd regntunnor – Samla vatten i regntunnor och använd det till att vattna i trädgården.
  • Fyll maskinen – diskmaskinen drar 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
  • Använd disk- och sköljbalja – Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
  • Laga läckande toalettstolar och droppande kranar – På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
  • 12 liter – Sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ in en kanna i kylen istället.
  • 5 liter/min – Sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

 Till Länsstyrelsen i Kalmar län

 Till krisinformation.se – Risk för vattenbrist 2019

 Till SGU – Om grundvattennivåer

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2019-07-01

Hållbar utveckling

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]