Avfall och återvinning i Nybro kommun

Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om riktlinjer för hantering av internt avfall i Nybro kommun.  Enligt riktlinjerna ska verksamheterna i första hand arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall.  Riktlinjerna pekar även ut vilka funktioner som är ansvariga för avfallshanteringen.

  Riktlinjer hantering internt avfall – PDF (561 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Avfall och återvinning i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2019-03-11

Hållbar utveckling

  Bli din egen energileverantör!

Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Bli vattensmart!

Rent vatten när vi vrider på kranen är oftast självklart för oss i Sverige. Den pågående torkan och de senaste [...]

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]