Avfall och återvinning i Nybro kommun

Kommunstyrelsen beslutade i december 2018 om riktlinjer för hantering av internt avfall i Nybro kommun.  Enligt riktlinjerna ska verksamheterna i första hand arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall.  Riktlinjerna pekar även ut vilka funktioner som är ansvariga för avfallshanteringen.

  Riktlinjer hantering internt avfall – PDF (561 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Avfall och återvinning i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2019-03-11

Hållbar utveckling

  Earth Hour Challenge

Antar du klimatutmaningen i Earth Hour Challenge? Kampanjen Earth Hour har blivit en global massrörelse där flera hundra miljoner människor [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  #vattentankar

13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Gröna nyckeltal

Nybro kommun är medlemmar i föreningen Sveriges ekokommuner. Tillsammans redovisar vi ett antal nyckeltal som visar hur trenderna går inom [...]

  Klimatsamverkan Kalmar län

Nybro kommun deltar i länets arbete med klimatfrågor. Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för [...]

  Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. På uppdrag [...]