Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

 Nybro kommuns tillgänglighetsguide

Tillgänglighetsguiden togs fram första gången 1993-1994. Den senaste inventeringen genomfördes på initiativ från Nybro Funktionshinderråd våren och sommaren 2010 och bygger på Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Inventeringen och sammanställningen av materialet har gjorts av Tekniska förvaltningen och kommunens webbutvecklare har ökat informationsvärdet genom en sökbar databas och webbplattform, där tillgänglighetsaspekten har prioriterats.

I framtiden kommer guiden uppdateras i takt med att förändringar och förbättringar görs.

Symboler/Riktlinjer

I redovisningen använder vi nio symboler, så kallade piktogram, som är hämtad ur Svensk standard SS 30600:2008 och är tänkt att öka rapportens tillgänglighet. Utförlig beskrivning av symbolförklaring.

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Tillgängligt för hörselskadade
 • Handikappsparkering
 • Tillgänglig hiss
 • Tillgängligt för astmatiker och allergiker
 • Handikappanpassad toalett
 • Toalett
 • Tillgänglig dusch

Graden av tillgänglighet mäts i fyra kategorier:

 1. lokalen uppfyller Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 2. lokalen uppfyller till största del Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 3. lokalen uppfyller inte Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 4. funktionshinderanpassning finns inte eller är inte aktuell i lokalen

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2015-10-26
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3606 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]