Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv.

 Nybro kommuns tillgänglighetsguide

Tillgänglighetsguiden togs fram första gången 1993-1994. Den senaste inventeringen genomfördes på initiativ från Nybro Funktionshinderråd våren och sommaren 2010 och bygger på Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Inventeringen och sammanställningen av materialet har gjorts av Tekniska förvaltningen och kommunens webbutvecklare har ökat informationsvärdet genom en sökbar databas och webbplattform, där tillgänglighetsaspekten har prioriterats.

I framtiden kommer guiden uppdateras i takt med att förändringar och förbättringar görs.

Symboler/Riktlinjer

I redovisningen använder vi nio symboler, så kallade piktogram, som är hämtad ur Svensk standard SS 30600:2008 och är tänkt att öka rapportens tillgänglighet. Utförlig beskrivning av symbolförklaring.

 • Tillgängligt för rullstolsburna
 • Tillgängligt för synskadade
 • Tillgängligt för hörselskadade
 • Handikappsparkering
 • Tillgänglig hiss
 • Tillgängligt för astmatiker och allergiker
 • Handikappanpassad toalett
 • Toalett
 • Tillgänglig dusch

Graden av tillgänglighet mäts i fyra kategorier:

 1. lokalen uppfyller Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 2. lokalen uppfyller till största del Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 3. lokalen uppfyller inte Handisams riktlinjer för tillgänglighet
 4. funktionshinderanpassning finns inte eller är inte aktuell i lokalen

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2015-10-26
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3606 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Grusvägsrenovering

Nybro Kommun har under vecka 16 utfört 11km grusvägsrenovering på enskilda vägar.Syftet med grusvägsrenoveringen är bärighetshöjande och bättre avvattning.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

Mellan 18/5 och 22/5 kommer 30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbindas med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad var på remiss under perioden 26 januari - 24 februari [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete 7 juni-23 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 23 juli 2017. Anledningen är [...]