Rätt hastighet- För en attraktiv kommun

Nu justerar vi hastigheterna i Nybro kommuns tättbebyggda områden

Onsdag 1/6 kl. 14-19 och lördag 4/6 kl. 10-14 kommer vi att informera om ”Rätt fart i Nybro” i Nybro bibliotek, Storgatan 34, Nybro.

Hjärtligt välkomna att besöka oss och kom gärna med synpunkter.

Har ni inte möjlighet att komma till biblioteket kan ni ringa eller skicka mail till oss.

Mer information finns i länkarna.

  Rätt fart i staden – PDF (1 MB)

  Hastighetsplan Nybro – PDF (9 MB)

  Utdrag ur hastighetsplan Nybro – PDF (1 MB)

 

Hälsningar

Morgan Olsson och Karin Thyberg, Nybro kommun

 morgan.olsson@nybro.se, 0481-453 47

 karin.thyberg@nybro.se, 0481-453 46

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rätt hastighet- För en attraktiv kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-05 | skapad: 2016-06-01
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4209 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]