Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Välkommen till Nybro kommuns karttjänst över registrerade trafikolyckor.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

Informationen är hämtad från Strada [i], en rikstäckande databas i Transportstyrelsens regi som innehåller alla inrapporterade olyckor som inträffat på Sveriges gator och vägar.  Kartan kommer uppdateras årligen och innehåller nu de olyckor som inrapporterats i Nybro kommun mellan 2001 och 2016.

 Karta, Olyckor

 

Har ni frågor och funderingar angående de data som presenteras så är ni välkomna att kontakta Nybro kommuns trafikingenjör.

 

 [i] Strada är ett informationssystem Som innehåller data om skador och olyckor som skett inom Sveriges vägnät.  Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

Strada bygger på uppgifter från polis och sjukvård. Polismyndigheten registrerar in trafikolyckor, denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i trafiken till Strada.

Ett särskilt dataprogram har utvecklats till stöd för informationsinsamlingen. Genom att Strada sammanför uppgifter från två källor – polis och sjukvård – blir informationsunderlaget mer täckande, vilket bidrar till större kunskap om trafikskadade. Detta minskar det mörkertal som funnits då polisen inte får kännedom om alla trafikolyckor som inträffar (gäller framför allt oskyddade trafikanter, till exempel fotgängare, cyklister och mopedister).

Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av Strada kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-28 | skapad: 2015-09-01

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

I år kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.