Rapporterade olyckor i Nybro kommun mellan 2001 och 2016

Välkommen till Nybro kommuns karttjänst över registrerade trafikolyckor.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

Informationen är hämtad från Strada [i], en rikstäckande databas i Transportstyrelsens regi som innehåller alla inrapporterade olyckor som inträffat på Sveriges gator och vägar.  Kartan kommer uppdateras årligen och innehåller nu de olyckor som inrapporterats i Nybro kommun mellan 2001 och 2016.

 Karta, Olyckor

 

Har ni frågor och funderingar angående de data som presenteras så är ni välkomna att kontakta Nybro kommuns trafikingenjör.

 

 [i] Strada är ett informationssystem Som innehåller data om skador och olyckor som skett inom Sveriges vägnät.  Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

Strada bygger på uppgifter från polis och sjukvård. Polismyndigheten registrerar in trafikolyckor, denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i trafiken till Strada.

Ett särskilt dataprogram har utvecklats till stöd för informationsinsamlingen. Genom att Strada sammanför uppgifter från två källor – polis och sjukvård – blir informationsunderlaget mer täckande, vilket bidrar till större kunskap om trafikskadade. Detta minskar det mörkertal som funnits då polisen inte får kännedom om alla trafikolyckor som inträffar (gäller framför allt oskyddade trafikanter, till exempel fotgängare, cyklister och mopedister).

Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av Strada kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rapporterade olyckor i Nybro kommun mellan 2001 och 2016

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2015-09-01
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3363 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]