Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad var på remiss under perioden 26 januari – 24 februari 2017, tack till er som tog er tid att lämna synpunkter på förslaget.

Samhällsbyggnad har nu sammanställt inkomna synpunkter och reviderat förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad. Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad föreslås antas av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden tisdagen den 28 mars 2017.  

Syftet med Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering är att säkerställa att det finns tillräckligt många parkeringsplatser när det byggs nya bostäder eller verksamhetslokaler i Nybro stad. Parkeringsnormen är ett underlag som används i både bygglov och detaljplanering. Parkeringsnormen kan även användas av byggherrar och exploatörer som en riktlinje för att räkna på hur många parkeringsplatser som krävs vid uppförandet av nya bostäder/företag eller ombyggnation av befintliga bostäder/företag.

Datum för publicering | ändrad: 2017-03-22 | skapad: 2017-01-26
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 4872 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Grusvägsrenovering

Nybro Kommun har under vecka 16 utfört 11km grusvägsrenovering på enskilda vägar.Syftet med grusvägsrenoveringen är bärighetshöjande och bättre avvattning.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

Mellan 18/5 och 22/5 kommer 30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbindas med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad var på remiss under perioden 26 januari - 24 februari [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete 7 juni-23 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 23 juli 2017. Anledningen är [...]