Nybro kombiterminal

Nybro kommun och entreprenören European Wenture Group Ab har tecknat ett avtal där entreprenören ska driva Nybro kombiterminal. Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

Nybro kommun hoppas på så sätt att stärka den regionala konkurrenskraften, kunna erbjuda ännu bättre transportmöjligheter och ge både befintliga och företag som vill etablera sig i Nybro bättre möjligheter att transportera olika typer av gods. Dessutom är förbättringar för transporter via tåg något som gynnar miljön och ett led i att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Kalmar läns vision om fossilbränslefrihet 2030.

Entreprenören kommer arrendera området och ansvara för driften av terminalen.

Fakta och bakgrund:
Kommunen äger och förvaltar Fredrikslunds industrispår med tillhörande kombiterminalområde. Spåren är främst avsedda för industri-, gods- och virkestransporter. Fredrikslunds industrispår byggdes 2008 och är knappt 1000 meter långt med ett stickspår om ca 500 m. Sträckan är elektrifierad från Kust-till-kustbanan in på terminalområdet.

Kombiterminalen är belägen 800 m från Rv31 i Nybro. Planområdet är beläget ca 2 km från Nybro centrum och omfattar drygt 56 hektar. Terminalen består, förutom av Fredrikslunds industrispår, även av 55 000 m2 upplagsytor, varav 7500 m2 är asfalterade.

 

Maria Faltin
Näringslivschef Nybro kommun
073-4119311

Per Lindqvist
vd European Wenture Group Ab
070-3323382

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-28 | skapad: 2017-02-02

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

I år kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.