Nytt företag ska driva Nybro kombiterminal

Nybro kommun och entreprenören European Wenture Group Ab har tecknat ett avtal där entreprenören ska driva Nybro kombiterminal från och med den 1 april. Kombiterminalen är tänkt att bli ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

Nybro kommun hoppas på så sätt att stärka den regionala konkurrenskraften, kunna erbjuda ännu bättre transportmöjligheter och ge både befintliga och företag som vill etablera sig i Nybro bättre möjligheter att transportera olika typer av gods. Dessutom är förbättringar för transporter via tåg något som gynnar miljön och ett led i att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Kalmar läns vision om fossilbränslefrihet 2030.

Entreprenören kommer arrendera området och ansvara för driften av terminalen.

Fakta och bakgrund:
Kommunen äger och förvaltar Fredrikslunds industrispår med tillhörande kombiterminalområde. Spåren är främst avsedda för industri-, gods- och virkestransporter. Fredrikslunds industrispår byggdes 2008 och är knappt 1000 meter långt med ett stickspår om ca 500 m. Sträckan är elektrifierad från Kust-till-kustbanan in på terminalområdet.

Kombiterminalen är belägen 800 m från Rv31 i Nybro. Planområdet är beläget ca 2 km från Nybro centrum och omfattar drygt 56 hektar. Terminalen består, förutom av Fredrikslunds industrispår, även av 55 000 m2 upplagsytor, varav 7500 m2 är asfalterade.

 

Maria Faltin
Näringslivschef Nybro kommun
073-4119311

Per Lindqvist
vd European Wenture Group Ab
070-3323382

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2017-02-02
Webbredaktör: Maria Faltin | maria.faltin@nybro.se
Id: inlägg: 4892 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]