Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni bjuder Polisen i Nybro, Nybro kommun och Länsförsäkringar in till en informationsträff om Grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter såväl som till befintliga samverkansområden.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende, Polisen och kommunen. Det är en brottsförebyggande metod som syftar till att göra ditt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Metoden är enligt Brottsförebyggande rådet så effektiv, att risken att råka ut för inbrott minskar med 26 procent.

Det är också en metod som på ett bra sätt skapar relationer mellan er grannar och på detta sätt skapar en trygghet som inte bara gäller ”tjuvar och banditer”. Om du känner din granne lite bättre kommer ni också att bry er om varandra om det skulle hända andra saker. ”Varför har inte Kalle skottat snö idag? Har han ramlat eller har det hänt något annat?” Känner du din granne ringer du på och ser efter vad som hänt.

Vad informeras om den 4 juni?
Tillvägagångssätt för att starta Grannsamverkan
Roller för Polisen, Kommunen och Grannsamverkansområdet
Metodik

Datum och anmälan
Var? Räddningstjänsten, Långgatan 7, Nybro
När? 4 juni 2019, klockan 18.00 till ca 19.30
Anmälan? Maila senast 3 juni till thomas.lundberg@nybro.se

Relaterat: Karta/adress för: Informationsträff om Grannsamverkan

Datum för publicering | skapad: 2019-05-20
Webbredaktör: Denise Aloandersson | denise.aloandersson@nybro.se
Id: inlägg: 7294 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]