Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår.
I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan.
I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår med tillhörande terminalområde.
Spåren är främst avsett för industri-, gods och virkestransporter.

Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Trafikverket som Nybro kommun.

 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår – PDF (135 kB)

  Trafiksäkerhetsinstruktioner för industrispår – PDF (108 KB)

 

Orreforsbanans industrispår (Västra industrispåret)
Orreforsbanans industrispår är drygt 2000 m och ansluter från Nybro driftplatsdel till anläggningarna vid Stena Stål AB och Smurfit Kappa AB. Sträckan är inte elektrifierad.

  Orreforsbanans industrispår översikt – PDF-fil (2 MB)

  Orreforsbanans industrispår del 1 – PDF-fil (439 kB)

  Orreforsbanans industrispår del 2 – PDF-fil (204 kB)

Fredrikslunds industrispår (Östra industrispåret)
Fredrikslunds industrispår ligger vid Fredrikslunds driftsplatsdel och är knappt 1000 meter långt samt ett stickspår om ca 500 m. Sträckan är elektrifierad fram till terminalområdet. Här finns intilliggande asfalterade och grusade upplagsytor om ca 75 000 m2.
Terminalområdet är öppen för de företag som har avtal med kommunen.

  Fredrikslunds industrispår – PDF-fil (123 kB)

 

Fredrikslunds kombiterminal

Fredrikslunds kombiterminal ligger i anslutning till  industrispåret

  Nybro kombiterminal Fredrikslund – PDF-fil (2 MB)

 

 

 

kombiterminalen växel

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Industrispår och kombiterminal

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-15 | skapad: 2014-11-13
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1603 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]