Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår.
I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan.
I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår med tillhörande terminalområde.
Spåren är främst avsett för industri-, gods och virkestransporter.

Järnvägsinfrastrukturen är öppen för järnvägsföretag som har trafikeringsavtal med såväl Trafikverket som Nybro kommun.

 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår – PDF (135 kB)

  Trafiksäkerhetsinstruktioner för industrispår – PDF (108 KB)

 

Orreforsbanans industrispår (Västra industrispåret)
Orreforsbanans industrispår är drygt 2000 m och ansluter från Nybro driftplatsdel till anläggningarna vid Stena Stål AB och Smurfit Kappa AB. Sträckan är inte elektrifierad.

  Orreforsbanans industrispår översikt – PDF-fil (2 MB)

  Orreforsbanans industrispår del 1 – PDF-fil (439 kB)

  Orreforsbanans industrispår del 2 – PDF-fil (204 kB)

Fredrikslunds industrispår (Östra industrispåret)
Fredrikslunds industrispår ligger vid Fredrikslunds driftsplatsdel och är knappt 1000 meter långt samt ett stickspår om ca 500 m. Sträckan är elektrifierad fram till terminalområdet. Här finns intilliggande asfalterade och grusade upplagsytor om ca 75 000 m2.
Terminalområdet är öppen för de företag som har avtal med kommunen.

  Fredrikslunds industrispår – PDF-fil (123 kB)

 

Fredrikslunds kombiterminal

Fredrikslunds kombiterminal ligger i anslutning till  industrispåret

  Nybro kombiterminal Fredrikslund – PDF-fil (2 MB)

 

 

 

kombiterminalen växel

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Industrispår och kombiterminal

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-01 | skapad: 2014-11-13

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

I år kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.