Gångfartsområdet, Nybro centrum

Från och med 2016-09-01 är det enkelriktad fordonstrafik inom hela gångfartsområdet i Nybro centrum med undantag för cykel.

Infart till området är möjlig via Västra Magasinsgatan/Storgatan, Fabriksgatan/Mellangatan och Stora Nygatan/Gamla stationsgatan.

Utfart från området sker via Stationsgatan mot Stora Nygatan, Garvare Nybergs gata mot Stora Nygatan och Storgatan över Bolanders bäck.

Tiderna då motorfordonstrafik inom gångfartsområdet är tillåten är:
måndag-fredag 09-18
Dag före helgdag (09-16)
Övrig tid är motorfordonstrafik förbjuden.

Tänk på att gående har företräde och att gångfart (ca 7 km/h) gäller inom gångfartsområdet!

Tänk även på att parkering endast får ske inom gångfartsområde på markerade platser i övrigt gäller parkeringsförbud!

/Morgan Olsson, Trafikingenjör.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Gångfartsområdet, Nybro centrum

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-24 | skapad: 2016-09-06
Webbredaktör: Morgan Olsson | morgan.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 4495 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]