Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö. Att cykla kostar väldigt lite, det förbättrar hälsan och gör att du kan ta sig fram på ställen dit inte bilen och andra färdmedel når.

  Cykelkarta Nybro stad – PDF-fil (6 MB)

  Så här cyklar du mellan Kalmar och Nybro – PDF-fil (2 MB)

 Så här skyltar vi

Påbjuden cykelbana

Påbjuden cykelbana. En väg för bara cyklar och mopeder (klass II). När denna skylt finns så gäller den vägen för cyklar och du ska då inte cykla på bilvägen.

 

 

Påbjuden gång- och cykelbanaPåbjuden gång- och cykelbanor. Gemensam bana för fotgängare, cyklar och mopeder (klass II). Cyklister och mopeder håller sig på höger sida och fotgängare på vänster.

 

 

Påbjudna gång- och cykelbanorPåbjudna gång- och cykelbanor.Vägen är uppdelad, oftast med en vit mittlinje, där fotgängare har en sida av vägen och cyklar och mopeder (klass II) har den andra sidan.

 

Övergångsställe Övergångställe

 

Cykelpassage eller cykelöverfart (2) Cykelpassage eller cykelöverfart.

 

Observera att bilarna måste stanna för fotgängare men inte för cyklister. Skylten ser likadan ut vid en kombinerat övergångställe som vid ett som endast är för gångare, men skillnaden är att de vita ränderna på marken är brutna.

Vänta med att cykla över tills vägen är fri från bilar!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Cykelvägar

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-06 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1360 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]