Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö. Att cykla kostar väldigt lite, det förbättrar hälsan och gör att du kan ta sig fram på ställen dit inte bilen och andra färdmedel når.

  Cykelkarta Nybro stad – PDF-fil (6 MB)

  Så här cyklar du mellan Kalmar och Nybro – PDF-fil (2 MB)

 Så här skyltar vi

Påbjuden cykelbana

Påbjuden cykelbana. En väg för bara cyklar och mopeder (klass II). När denna skylt finns så gäller den vägen för cyklar och du ska då inte cykla på bilvägen.

 

 

Påbjuden gång- och cykelbanaPåbjuden gång- och cykelbanor. Gemensam bana för fotgängare, cyklar och mopeder (klass II). Cyklister och mopeder håller sig på höger sida och fotgängare på vänster.

 

 

Påbjudna gång- och cykelbanorPåbjudna gång- och cykelbanor.Vägen är uppdelad, oftast med en vit mittlinje, där fotgängare har en sida av vägen och cyklar och mopeder (klass II) har den andra sidan.

 

Övergångsställe Övergångställe

 

Cykelpassage eller cykelöverfart (2) Cykelpassage eller cykelöverfart.

 

Observera att bilarna måste stanna för fotgängare men inte för cyklister. Skylten ser likadan ut vid en kombinerat övergångställe som vid ett som endast är för gångare, men skillnaden är att de vita ränderna på marken är brutna.

Vänta med att cykla över tills vägen är fri från bilar!

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Cykelvägar

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1360 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Grusvägsrenovering

Nybro Kommun har under vecka 16 utfört 11km grusvägsrenovering på enskilda vägar.Syftet med grusvägsrenoveringen är bärighetshöjande och bättre avvattning.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

Mellan 18/5 och 22/5 kommer 30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbindas med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad var på remiss under perioden 26 januari - 24 februari [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete 7 juni-23 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 23 juli 2017. Anledningen är [...]