Beläggningsarbeten under sommaren

Information om de beläggningsarbeten som kommer att utföras på gator i Nybro kommun under 2018; 

Vecka 26/27 kommer fräsnings- och beläggningsarbeten att utföras på Sveavägen (hela), Grönvägen (Strandvägen-Smålandsgatan), Kantavägen i Orrefors (hela), Flögstorpsvägen i Flygsfors (hela), Värdshusvägen och Radhusvägen i Gullaskruv (hela).

Vecka 27 avser vi att riva bort den tillfälliga beläggningen och ersätta med ny på Engshyttegatan utanför Resecentrum (sträckan där det tidigare låg plattor). Detta arbete kommer att utföras nattetid för att busstrafiken ska påverkas så lite som möjligt.

Vecka 32 är det planerat att fräsas och beläggas på Transtorpsvägen (hela).

Jutarnas väg, delen mellan cirkulationsplatserna kommer att fräsas och beläggas i höst, vecka ej bestämd ännu.

Gatorna kommer att ha begränsad framkomlighet när arbetena pågår och trafiken kommer utmed de större gatorna att regleras med hjälp av flaggvakter.

 

Datum för publicering | skapad: 2018-06-19
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 6298 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Bommar, gångfartsområdet

Inom kort kommer de bommar som monterats upp i centrala Nybro vid två av infarterna till gångfartsområdet att tas i [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]