Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet.
Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för.
Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter. Därför vill vi ge lite extra information om hur vi ska bete oss ute i trafiken för att det ska bli säkert för oss alla. Nedan finner ni länkar till dokument och hemsidor som handlar detta.

För barn
Trafikverket har information till/för  barn och unga i trafiken där man kan lära sig mer om väg och järnväg. Det finns även en hel sida med fakta om många bra saker som till exempel vägmärken, ridning, bilbälten, cykling, hjälmar och hur järnvägen fungerar.

  Vägverkets dokument cykla – PDF-fil (1 MB)

 Trafikkalenderns hemsida finns det många roliga saker att göra. Till exempel korsord, memory spel, bilder att skriva ut och färglägga, fina teckningar att titta på och mycket mer!

För föräldrar
Det finns många fördelar med att låta ditt barn gå och cykla till skolan. Mer motion, bättre för mijön och tryggare trafik.

  Gå och cykla till skolan – PDF-fil (254 kB)

När barn ska åka bil finns det mycket att tänka på; att de sitter åt rätt håll och har en bra barnstol eller bilkudde.

  Säkerhet i bilen – PDF-fil (2 MB)


För skolan
 Trafiken i skolan är ett forum för pedagoger.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande,  NTF har material för trafiksäkerhet i skolan.


För alla
När man är ute och det är mörkt, så är det jätteviktigt att man har reflexer på sig så att man syns.

  Visa dig med reflexer – PDF-fil (307 kB)

Tryggt och roligt med vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina egna, och andras, barn till och/eller från skolan. Barn som promenerar på morgonen blir piggare och friskare samt mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

  Tryggt och roligt med vandrande skolbuss – PDF-fil (1 MB)

Vill du ha hjälp att starta en vandrande skolbuss kan du kontakta  oss på Samhällsbyggnad i Nybro.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-24 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1354 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Grusvägsrenovering

Nybro Kommun har under vecka 16 utfört 11km grusvägsrenovering på enskilda vägar.Syftet med grusvägsrenoveringen är bärighetshöjande och bättre avvattning.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

Mellan 18/5 och 22/5 kommer 30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbindas med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringsnorm på remiss

Förslag till Parkeringsnorm och riktlinjer för parkering i Nybro stad var på remiss under perioden 26 januari - 24 februari [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Trafiksäkerhet

Fri sikt - Klipp häcken! För att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt krävs det att både vi från [...]

  Vägarbete 7 juni-23 juli

Grönvägen, mellan Bangatan och Stora Nygatan kommer att stängas av för trafik mellan 7 juni- 23 juli 2017. Anledningen är [...]