Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet.
Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för.
Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter. Därför vill vi ge lite extra information om hur vi ska bete oss ute i trafiken för att det ska bli säkert för oss alla. Nedan finner ni länkar till dokument och hemsidor som handlar detta.

För barn
Trafikverket har information till/för  barn och unga i trafiken där man kan lära sig mer om väg och järnväg. Det finns även en hel sida med fakta om många bra saker som till exempel vägmärken, ridning, bilbälten, cykling, hjälmar och hur järnvägen fungerar.

  Vägverkets dokument cykla – PDF-fil (1 MB)

 Trafikkalenderns hemsida finns det många roliga saker att göra. Till exempel korsord, memory spel, bilder att skriva ut och färglägga, fina teckningar att titta på och mycket mer!

För föräldrar
Det finns många fördelar med att låta ditt barn gå och cykla till skolan. Mer motion, bättre för miljön och tryggare trafik.

  Gå och cykla till skolan – PDF-fil (254 kB)

När barn ska åka bil finns det mycket att tänka på; att de sitter åt rätt håll och har en bra barnstol eller bilkudde.

  Säkerhet i bilen – PDF-fil (2 MB)

För skolan
 Trafiken i skolan är ett forum för pedagoger.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande,  NTF har material för trafiksäkerhet i skolan.

För alla
När man är ute och det är mörkt, så är det jätteviktigt att man har reflexer på sig så att man syns.

Vandrande skolbuss

Tryggt och roligt med vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina egna, och andras, barn till och/eller från skolan. Barn som promenerar på morgonen blir piggare och friskare samt mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Vill du ha hjälp att starta en vandrande skolbuss kan du kontakta  oss på Samhällsbyggnad i Nybro.

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-28 | skapad: 2014-11-10

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

I år kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.