Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan!

Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först anlägger toalettbyggnaden och parkeringsplatserna samt tillhörande gång- och cykelstråk, strax väster om Bolanders bäck. Dagvattnet kommer till största delen att ledas till grönytorna där vattnet kan infiltrera i marken.

Toaletten, som kommer på plats efter midsommar, placeras vid nordvästra hörnet av Sveaplan och busskuren flyttas ut mot Sveaplansgatan.

Antalet parkeringsplatser blir 46, varav två handikapplatser och två laddplatser för elbilar.

Arbetet kommer att pågå till hösten.

I de följande etapperna kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

Planteringarna runt Sveaplan kommer att ge ett grönt och ombonat helhetsintryck under året med lätt upphöjda vegetationsytor. Blomning sker återkommande under sommarsäsong med en vintergrön inramning. Stommen består av japanska körsbär och ytorna täcks av azaleor, hortensior och prydnadsgräs.

Sittgrupper kommer att göra det möjligt att under skuggande körsbärsträd överblicka Nybro salutorg eller bara va’ på Sveaplan.

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-14 | skapad: 2018-06-13
Webbredaktör: Morgan Olsson | morgan.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 6289 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]