Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park ska framöver fungera som ett grönt nav där vägar för kommunikationer både inom Nybro och med omvärlden möts. Bolanders park utgör en länk mellan Svartgölsparken, stadskärnan och Badhusparken men också mellan Nybros historia och nutid.

Vem var Bolander?

Parken är uppkallad efter Magnus August Bolander (1832-1887). Han var gift med garvare Nybergs yngsta dotter och övertog garveriet 1854. Bolander var en ivrig förespråkare för järnvägen som invigdes 1874 och för bildandet av Madesjö sparbank. MA Bolander har även gett namn åt Bolanders bäck och Bolanders bro.

Upplevelser i Bolanders park

bolanders-park-till-hemsidan

 1. Stationshuset som byggdes år 1874 ägs sedan 2008 av Nybro kommun. Målet var att skapa en modern och funktionell byggnad och samtidigt behålla byggnadens gamla stil och karaktär. I entréplan inryms bland annat turistbyrå med resebutik och biljettförsäljning.
 2. Pergolan är byggd av trästockar från robiniaträd och bambu. Intill står planteringar av blåregn som kommer att täcka pergolans tak. Under taket finns en sittgrupp med bord som ger möjlighet till avkoppling.
 3. Bilparkeringen rymmer över 90 parkeringsplatser och laddningsstolpe för elbilar.
 4. Strandstenarna längs banvallen kantas av höga tuvrörsgräs och planterade vildvin för marktäckning som på hösten kommer att ge en starkt varmröd färg.
 5. Klippstensöarna är rabattremsor som innehåller grupper av klippstenar på parkeringsområdet. De omges av ett ”hav” av olika sorters blommande prydnadstimjan. I rabatterna står ginnalalönn som till hösten får en stark röd färg.
 6. Klippträdgårdens klippskrevor ger växtplats till olika växter som rödblommande japansk azalea, prydnadsgräs och klot av japansk järnek. Ovanför klippväggen täcks ytorna av sitt- och trampstensblock, idegranar, azaleor, vildvin och prydnadstimjan samt träd av körsbärskornell.
 7. Parkträden består av torktåliga sorter som körsbärskornell, ginnalalönn, tempelträd, kinaträd, japansk magnolia, sibirisk korkek och tokyokörsbär. Trädkronorna växlar årstidsvis mellan gula och röda färger.
 8. Gräsrondellen är växtplats för olika sorters miscanthusgräs med en höjd upp till 2 meter som blommar med silverfärgade plymer om höstarna. Under vintern kommer rimfrosten på bladen att bidra till platsens skönhet i vinterskrud.
 9. Blomsterängarna täcker en yta på cirka 4000 m² och består av olika blommande örter. Blomningstiden varierar från juni till oktober.
 10. Stenblockstrappan ligger intill bäcken och erbjuder en rekreationsplats vid vattnet.
 11. Våghuset: Här vägdes förr i tiden lasten som gick längs järnvägen. På denna plats finns nu stationshjulet till minne av hundraårsjubileet av järnvägen.
 12. Cykelrondellen intill järnvägsperrongen har plats för 80 cyklar och omges av en blomsteräng och friväxande ängsträd.
 13. Rälsen utanför lokstallet behålls som minne av platsens tidigare funktion och bäddas in av ett lapptäcke av prydnadstimjan och grupper av prydnadsgräs. Två rader av gatsten markerar den tidigare rälsen in i cykelstallet.
 14. Cykelstallet användes tidigare som lokstall och kommer nu till användning som cykelgarage med plats för 46 cyklar. Strax utanför, under tak, finns också plats för ytterligare 16 cyklar.
 15. Broslänten täcks av vildvin. Här går en gång-och cykelbro över Bolanders bäck som förenar centrumtorget med Bolanders park.
 16. Naturstigen söder om Bolanders bäck lyses på kvällarna upp av trädens markbelysning.
 17. Bi-draget: För att uppmuntra insekter som pollinerar våra fruktträd och grödor har parken försetts med boplatser och matnyttiga växter för bin och fjärilar. Längs med Tunnelgatan breder bland annat kärleksört, lavendel, solrosor, fjärilsbuskar, körsbär och ängsytor ut sig. För att gynna honungsbin och producera stadshonung har en bikupa placerats vid våghuset. Länsstyrelsen bidrog med medel i ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA-projekt, 2014-2015 för att gynna vilda bin och fjärilar, så kallade ekosystemtjänster.

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2016-10-28

Miljö & Boende

  Allemansrätten - vad gäller?

När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

  Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen och resecentrum genomgick under våren 2012 stora förändringar, från igenvuxen bangård till blomstrande park. Bolanders park [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Ljungdahlsparken

Ljungdahlsparken har sedan våren 2011 varit föremål för omfattande åtgärder efter en storm där tunga trädgrenar föll mot marken. Målen [...]

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

  Rådgivning för våtmarker

Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker [...]

  Skydda din brunn!

Skydda din brunn och bidra till bättre beredskap Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd [...]

  Slutsålt på Symfonivägen!

Nu är alla tomterna på Symfonivägen i Pukeberg sålda! Det finns några tomter kvar i Östra Hanemåla samt vid Aftonstigen. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

  Leva och bo i Nybro kommun

Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).