Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar 24,2 mil vattenledning, 21,7 mil spillvattenledning och 12,6 mil dagvattenledning.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet ska det anmälas till  Nybro Energi´s VA-avdelning. Det måste kanske utredas, projekteras och kanske byggas vatten- och avloppsledningar för att möjliggöra din anslutning. Det är heller inte helt säkert att just din fastighet går att ansluta till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kommunalt vatten och avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-27

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]