Felanmälan vatten, avlopp

Observera att brådskande ärenden alltid ska rapporteras via telefon.

Dagtid vardagar 08.00-16.00 ring Nybro Energi kundtjänst: 0481-451 76
Jourtid SOS Alarm 0470-170 13

 Nybro Energi:s webbplats hittar du mer information

Formulär för felanmälan

Är ditt ärende inte brådskande kan du använda detta formulär för att meddela felet.

Felanmälan av vatten och avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-06 | skapad: 2014-09-17

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]