Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas på kommunens hemsida och du loggar in med hjälp av bank-ID.

En tomtkö med tydliga regler underlättar fördelningen av kommunens villatomter efter turordningen. En tomtkö där information skickas ut till alla intressenter när nya tomter släppa gör att alla få samma information samtidigt.  Då får vi ett så rättvist system som möjligt och ger alla samma chans att anmäla sitt intresse för en tomt.

I tomtkön kan man antingen klicka i intresse för en eller flera specifika tomter bland de villatomter som är tillgängliga idag. Detta görs i rangordning så att man markerar den man är mest intresserad av som nummer ett. Om det inte finns en tomt man är intresserad av i nuläget men man ändå vill anmäla sig inför att nya områden byggs ut kan man även välja att ställa sig i den ”generella” tomtkön. Du kan alltså inte anmäla ett intresse för ett område där det inte finns några tomter till försäljning. Alla som står i tomtkön får information om vad som är på gång och när nya områden ska släppas. Tomterna fördelas sedan så att den som stått längst i tomtkön blir tillfrågad om sitt förstahandsval först och sedan fortsätter det så i fallande ordning.

För att kunna anmäla dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation. Att registrera sig i Nybro kommuns tomtkö är gratis.
Håll utkik på hemsidan fredag 1 februari!

Läs mer om Nybro kommuns riktlinjer för tomtkö:

  Riktlinjer för tomtkö i Nybro kommun – PDF (427 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Tomtkö för villatomter

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2019-01-25

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).

  Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]