Allmänna riktlinjer vid tomtförsäljning

Nybro kommun har vissa riktlinjer när det gäller försäljning av villatomter och mark för exploatering. Detta gäller bland annat krav på byggnation och hur det går till när tomter i ett helt nytt område släpps.

 Köpehandling, betalning av köpeskilling av villatomter

Vid köp av Nybro kommuns tomter gäller krav på byggnation inom 1 år. Det innebär att man betalar handpenning för tomten, bestående av 20% av köpeskillingen, och skriver ett köpekontrakt.  Man får inte tillträde till tomten och full äganderätt förrän man kan uppvisa gällande bygglov och kontrakt med husfirma om sådan anlitas. Lagfart för tomten kan sökas först när köpebrev tecknats efter att tomten slutbetalats.. Handpenningen återbetalas inte om köpet inte fullföljs.

”Release” av nya villatomter

När ett område med nya villatomter blir klart för försäljning annonseras dessa ut i lokalpressen samt på www.nybro.se. Intressenter har då möjlighet att anmäla sitt intresse för de tomter man är intresserad av. Detta görs via Nybro kommuns   e-tjänst för tomtkö. Där loggar du in med bank-id och kan markera i rangordning vilka tomter du är intresserad av.  Tomterna fördelas sedan efter tid man har stått i tomtkö, det vill säga den som har stått i tomkö längst blir först erbjuden sitt förstahandsval.

Undantag från krav på byggnation av permanentboende

På de tomter Nybro kommun har till försäljning i Alsjöholm, Målerås, Alsterbro, Sandslätt, Flygsfors, Bäckebo, Flerohopp och Gullaskruv finns det möjlighet att göra undantag från kravet på byggnation av permanentboende. Detta gäller de ”äldre” tomter som tidigare varit s.k. 10 000 kr-tomter med 50 % på VA-avgiften. Även här gäller dock krav på att tomten ska bebyggas inom 1 år.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Allmänna riktlinjer vid tomtförsäljning

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-04 | skapad: 2014-11-27

Tomter & Mark till salu

  Allmänna riktlinjer vid tomtförsäljning

Nybro kommun har vissa riktlinjer när det gäller försäljning av villatomter och mark för exploatering. Detta gäller bland annat krav på byggnation och hur det går till när tomter i ett helt nytt område släpps.

  Lokaler och mark

Vi använder oss av Objektvision för att nå ut med lediga lokaler och mark, både från privata fastighetsägare och kommunens [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Arrenden

Här hittar du all information om: Arrenden (kategori).

  Privata fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i Nybro Kommun, vill du också vara med på sidan? Kontakta oss: naringsliv@nybro.se. Agona Fastigheter AB, [...]